top of page

Wie wij zijn

Het platform Rome Reformatie is opgericht in 2017 en is ontstaan uit een verlangen naar zichtbare eenheid tussen de kerk van Rome en de kerken van de Reformatie. Toenmalige deelnemers waren Bram van de Beek, Eddy Van der Borght, Eric Bouter, Ad de Bruijne, Paul van Geest, Andries Knevel, Gerard de Korte, Samuel Lee, Hendro Musterman, Arjan Plaisier, Marcel Sarot en Diederik Wienen en (later) Fokke Wouda. Op grond van onderlinge gesprekken en bezinning is de  ‘Verklaring Rome – Reformatie’  ontstaan. Door de coronatijd (2020-2022) is deze Verklaring in de la blijven liggen. Een nieuwe impuls is uitgegaan van een ontmoeting met theologen uit beide tradities in juni 2023. De tekst is hierdoor bijgesteld en gereed gemaakt voor ondertekening. De namen van het merendeel van deze theologen staan, naast die van de meeste oorspronkelijke deelnemers aan het Platform, onder de verklaring.

 

Het Platform Rome Reformatie is na de coronatijd in afgeslankte vorm verder gegaan en bestaat nu uit Eric Bouter, Arjan Plaisier (voorzitter), Marcel Sarot, Diederik Wienen en Fokke Wouda.

bottom of page